Disclaimer & Copyright

Disclaimer Disclaimer Rodina Travel
Rodina Travel besteedt met veel aandacht onderhoud aan deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer up to date is. Aan alle gegeven informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast draagt Rodina Travel ook geen verantwoordelijkheid voor informatie op andere sites of pagina's waarnaar via onze site wordt verwezen.

Copyright Copyright Rodina Travel
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Rodina Travel verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Hier wordt onder verstaan: door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag op of in een wel of niet geautomatiseerd gegevensbestand. Voor toestemming dient u contact op te nemen met Rodina Travel.